Juho Pasilan ja Puulon Oy:n täyskoivuinen Railo-tuoli vei Suomalainen huonekalu – suunnittelukilpailun voiton 

Suomalainen huonekalu – suunnittelukilpailun voittajat on valittu. Palkittujen kalusteiden joukossa on kaupallisesti valmiita, puuta modernilla tavalla hyödyntäviä kotien ja julkisten tilojen kaluste- ja sisustusratkaisuja. Ammattilaissarjan voittaja oli muotoilija Juho Pasilan ja Puulon Oy:n Railo-tuoli, joka ihastutti kilpailun juryn massiivikoivun taitavalla ja modernilla tulkinnalla. Kilpailun pääpalkinto on 15 000 euroa. Railo-tuoli sai myös Metsäsäätiön kunniamaininnan. Opiskelijoiden sarjan voitti Karolina Nortevan Aava-senkki. Hänen palkintonsa oli 5000 euroa.

Puuteollisuusyrittäjät ry:n ja Ornamo ry:n kilpailussa etsittiin puuta hyödyntäviä uusia tuoteideoita. Kaksivaiheiseen kilpailuun osallistui yli 350 kilpailutyötä ja 17 yritystä eri puolilta Suomea. Jury ja kalusteyritykset valitsivat 17 finalistia, joiden suunnitelmasta valmistettiin tuotteen prototyyppi.

Kilpailun puheenjohtajana toimii sisustusarkkitehti Ben af Schultén. Muut juryn jäsenet ovat Design Forum Finlandin toimitusjohtaja, teollinen muotoilija Petteri Kolinen, sisustusarkkitehti SIO Tuula Falk ja a-factory Oy:n toimitusjohtaja Jukka Silvennoinen sekä Ekerö Möbler AB:n toimitusjohtaja Lena Arell.

 

Tove - Sari Matikka, Summanen Oy, Hollolakaanon-valaisin

Juho Pasilan ja Puulon Oy:n täyskoivuinen Railo-tuoli vei Suomalainen huonekalu – suunnittelukilpailun voiton 

Suomalainen huonekalu – suunnittelukilpailun voittajat on valittu. Palkittujen kalusteiden joukossa on kaupallisesti valmiita, puuta modernilla tavalla hyödyntäviä kotien ja julkisten tilojen kaluste- ja sisustusratkaisuja. Ammattilaissarjan voittaja oli muotoilija Juho Pasilan ja Puulon Oy:n Railo-tuoli, joka ihastutti kilpailun juryn massiivikoivun taitavalla ja modernilla tulkinnalla. Kilpailun pääpalkinto on 15 000 euroa. Railo-tuoli sai myös Metsäsäätiön kunniamaininnan. Opiskelijoiden sarjan voitti Karolina Nortevan Aava-senkki. Hänen palkintonsa oli 5000 euroa.

Puuteollisuusyrittäjät ry:n ja Ornamo ry:n kilpailussa etsittiin puuta hyödyntäviä uusia tuoteideoita. Kaksivaiheiseen kilpailuun osallistui yli 350 kilpailutyötä ja 17 yritystä eri puolilta Suomea. Jury ja kalusteyritykset valitsivat 17 finalistia, joiden suunnitelmasta valmistettiin tuotteen prototyyppi.

Kilpailun puheenjohtajana toimii sisustusarkkitehti Ben af Schultén. Muut juryn jäsenet ovat Design Forum Finlandin toimitusjohtaja, teollinen muotoilija Petteri Kolinen, sisustusarkkitehti SIO Tuula Falk ja a-factory Oy:n toimitusjohtaja Jukka Silvennoinen sekä Ekerö Möbler AB:n toimitusjohtaja Lena Arell.

 

keskeiset teemat

 

KÄYTETTÄVYYS
VALMISTETTAVUUS
SOVELTUVUUS
EKOLOGISUUS
DESIGN
VALMISTUSMENETELMÄT
KESTÄVYYS

Kilpailussa on mukana suomalaisia huonekaluja valmistavia yrityksiä, joiden mallistoihin suunnittelukilpailulla haetaan tuotteita.

Suomalainen huonekalu - suunnittelukilpailu on kaksivaiheinen tuotesuunnittelukilpailu, jonka tavoitteena on löytää huonekaluyritysten teolliseen valmistukseen ja myyntiin sopivia huonekaluja ja valaisimia. Suunniteltavissa kilpailutuotteissa tulee näkyä puumateriaali tai/puupohjainen biokomposiitti osana tuotetta.

Suomalaiset huonekaluyritykset suunnittelevat ja valmistavat huonekaluja pääasiassa koteihin ja julkisiin tiloihin. Suurin osa yrityksistä toimii vain Suomen markkinoilla ja kansainvälisesti toimivia yrityksiä on vain muutama.

Kilpailussa etsitään uusia ja oivaltavia huonekaluja ja valaisimia, jotka ovat ratkaisuja arkeen.

kilpailun ohjelma

KILPAILUTEHTÄVÄ

Kilpailussa oli mukana suomalaisia huonekaluja valmistavia yrityksiä, joiden mallistoihin suunnittelukilpailulla haetaan tuotteita.

Suomalainen huonekalu - suunnittelukilpailu oli kaksivaiheinen tuotesuunnittelukilpailu, jonka tavoitteena oli löytää huonekaluyritysten teolliseen valmistukseen ja myyntiin sopivia huonekaluja ja valaisimia. Suunniteltavissa kilpailutuotteissa tuli näkyä puumateriaali tai/puupohjainen biokomposiitti osana tuotetta.

Suomalaiset huonekaluyritykset suunnittelevat ja valmistavat huonekaluja pääasiassa koteihin ja julkisiin tiloihin. Suurin osa yrityksistä toimii vain Suomen markkinoilla ja kansainvälisesti toimivia yrityksiä on vain muutama.

Kilpailussa etsittiin uusia ja oivaltavia huonekaluja ja valaisimia, jotka ovat ratkaisuja arkeen.

 

Kilpailussa oli kaksi sarjaa:

  • suunnittelun ammattilaisten suunnittelukilpailu
  • opiskelijoiden suunnittelukilpailu

Kummassakin sarjassa kolme parasta kilpailutyötä palkittiin rahapalkinnolla. Lisäksi jaettiin 3 kunniamainintaa.

Suunnittelukilpailutöiden on osoitettava korkeatasoista tuotemuotoiluosaamista ja puun oivaltaa hyödyntämistä. Arvostelussa painotetaan:

• tuotteiden käytettävyyttä
• teollista valmistettavuutta
• sarjatuotantoon soveltuvuutta
• kestävän kehityksen periaatteet ja tarkoituksenmukaista puupohjaisen biokomposiitin käyttöä tuotteissa
• muotokieleen eli designiin
• valmistusmenetelmiin
• tuotteen kestävyyteen

Ehdotuksissa tuli ottaa huomioon myös tuotteiden kilpailukykyisen hinnoittelun mahdollisuus.

 

AIKATAULU JA KILPAILUN VAIHEET

Kilpailuaika oli 11.9.2019 – 15.9.2020. Kilpailun voittajat julkistettiin 9.9.2020 ja Puuteollisuusyrittäjien verkkosivuilla.

 

Ilmoittautuminen

Yritykset ilmoittautuivat 30.10.2020 mennessä lähettämällä kilpailuehdotuksensa osoitteeseen suunnittelukilpailu@puuteollisuusyrittajat.fi.

 

 

Kilpailun 1. vaihe 30.10.2019 – 16.2.2020

16.2.2020 klo 12.00 ensimmäisen vaiheen ehdotusten sisään jättäminen. Kilpailuun osallistujat voivat suunnitella kilpailuehdotuksen yhteen tai kaikkiin kilpailussa mukana oleviin toimeksiantoihin. Osallistua voi jättämällä enintään yksi ehdotus per toimeksianto. 25.2.2020 jatkoon valitut mukana olevien toimeksiantojen mukainen määrä julkaistiin nimimerkeillä kilpailusivustolla. Ja mukana oleva yritys tekivät lopullisen päätöksen kilpailuehdotuksesta.

 

Kilpailun 2. vaihe 18.3.2020 – 10.8.2020

Kilpailun toisessa vaiheessa huonekaluyritykset toteuttivat ja kustansivat protot yhteistyössä finalistien kanssa. 

 

Kilpailun tulokset

Voittajille ilmoitettiin henkilökohtaisesti 30.8.2020 mennessä.

 

Tulosten julkistaminen

Kilpailun voittajat julkistettiin 9.9.2020 kilpailun kotisivuilla. Palkintojen jako järjestetään striiminä netitse 9.9.2020.

 

 

palkinnot

Suunnittelun ammattilaiset
1. palkinto:  15.000 euroa
2. palkinto:  10.000 euroa
3. palkinto:  7.000 euroa
Opiskelijat
1. palkinto:  5.000 euroa
2. palkinto:  3.000 euroa
3. palkinto:  1.500 euroa

Palkintolautakunta voi halutessaan nimetä lisäksi enintään 3 kunniamainintaa kummassakin sarjassa sekä jakaa yksimielisellä päätöksellä sarjan palkintosumman myös toisin.

Rahoituskumppanit

Jury

PETTERI KOLINEN
toimitusjohtaja
Design Forum Finland

BEN AF SCHULTÉN
sisustusarkkitehti
palkintolautakunnan pj

TUULA FALK
sisustusarkkitehti
Falk Arkitekter Ab

JUKKA SILVENNOINEN
insinööri
a-factory Oy

LENA ARELL
toimitusjohtaja
Ekerö Möbler AB

Kilpailuasiamies, Petri Pajumäki, Puuteollisuusyrittäjät

yhteistyössä