PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN KEHITYSHANKE

Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelman tavoitteena on edistää puun käyttöä Suomessa sekä auttaa puuta käyttävää teollisuutta kehittymään. Puusepänteollisuuden kehityshanke on alan tavoite vastata kehittämisen haasteeseen. Hanke aloitetaan muotoilukilpailulla, johon toivotaan yritysten ja oppilaitosten runsasta osallistumista.

HUONEKALUJEN MUOTOILUKILPAILU

Puuteollisuusyrittäjät ry järjestää kotimaisille huonekaluvalmistajille huonekalujen muotoilukilpailun (hanke) yhdessä Ornamon ja ympäristöministeriön kanssa. Kilpailu julkistetaan Habitare 2019 - messuilla.

Puuteollisuusyrittäjät ry toteutti suomalaisen huonekalun kilpailukykyä koskevan selvitystyön keväällä 2019 haastattelemalla 20 alan yritystä. Selvitystyössä markkinoinnin ja tuotekehityksen (design) osuus kilpailukyvyn kehittämisessä korostuivat. Selvitystyön johdosta PTY on päättänyt järjestää huonekalujen muotoilukilpailun. Kilpailu julkistetaan Habitare 2019 – messujen yhteydessä.

Kilpailu jaetaan kahteen sarjaan:

  • Yritykset ja ammattisuunnittelijat / Ornamo
    • teolliset muotoilijat ja kalustesuunnittelijat
  • Yritykset ja oppilaitokset
    • muotoilualan oppilaitokset
    • käsi- ja taideteollisuusalan oppilaitokset

Kilpailussa suunniteltavat huonekalut määräytyvät yrityslähtöisesti markkinatarpeen mukaisesti ja painopisteet ovat kestävä kehitys, ekologisuus, kotimaisuus, design. Kilpailutyöt esitellään Habitare 2020 – messuilla, jossa kilpailun tuomaristo palkitsee rahapalkinnoilla kummastakin sarjasta kolme parasta kilpailutyötä.

Toivomme teidän suhtautuvan myönteisesti muotoilukilpailuumme. Kilpailun sihteerinä toimii projektipäällikkö Petri Pajumäki.

Kilpailusivusto: www.puuteollisuusyrittajat.fi/suunnittelukilpailu

Yhteystiedot:
Kilpailuasiamies Petri Pajumäki
Puh: 0500 666 650
Sähköposti: petri.pajumaki@puuteollisuus.fi

Vitro
Kuva. Suunnittelija Kimmo Varjoranta: Vitra A tuoli ja pöytä. Materiaalina tammi ja kangas K&H Annala Oy.