KILPAILUEHDOTUKSET JA SUUNNITTELUTOIMEKSIANNOT

 

Tiedot suunnittelijasta ja kilpailusalaisuus

Kilpailu on salainen. Kilpailuehdotusten jättämisen yhteydessä suunnittelijan/ suunnittelijoiden tiedot ja suunnittelijan valitsema anonyymi nimimerkki ilmoitetaan sähköpostitse. Sähköpostin tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Suunnittelijan/suunnittelijoiden nimi/nimet
 • Nimimerkki
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Sähköpostiosoite
 • Toimeksiannon numero tai toimeksiantaja
 • Ammattilainen vai opiskelija. Eli mihin sarjaan työ osallistuu

Kilpailuehdotus, joka toimitetaan sähköpostin liitteenä, joka on otsikoitu nimimerkillä sekä työn nimellä. Nimimerkin tulee olla vähintään viisi kirjainta sisältävä tunnus.

Kilpailuehdotus lähetetään 16.2.2020 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: suunnittelukilpailu@puuteollisuus.fi. Sähköpostin otsikkona tulee olla Suomalainen huonekalusuunnittelu -kilpailu. Kilpailun asiamiehenä toimii Petri Pajumäki, petri.pajumaki@puuteollisuus.fi

 

Vaiheen 1. kilpailuehdotus

Ensimmäisen vaiheen toimeksiannon mukaista tuotekilpailuehdotusta varten tulee toimittaa seuraava materiaali sähköisessä pdf-muodossa.

Kilpailulautakunta tulostaa kilpailuehdotukset vaaka A3-kokoon (enintään 4 kpl / ehdotus). Tuotteista tulee olla projektiopiirustukset sekä tarvittaessa leikkaus päämittoineen. Havainnekuvista tulee ilmetä tuotteiden käyttötapa ja toiminta. Tuotteesta laaditaan kirjallinen selostus (maksimipituus 2000 merkkiä välilyönteineen), josta ilmenee tuotteen idea sekä rakenne- ja materiaaliratkaisut. Tekstin pitää olla A3-planssien sisällä.

Kilpailun toiseen vaiheeseen valinnan tekee palkintolautakunnan suosituksesta lopulta mukana oleva valmistava yritys, jonka mallistoon tuote lähtökohtaisesti suunnitellaan.

 

Vaiheen 2. kilpailuehdotus

Kilpailun järjestäjät evästävät toiseen vaiheeseen valituksi tulleita kilpailijoita kilpailun verkkosivuilla ja kutsuu kilpailijat tutustumaan yritysten tuotantolaitoksiin ja materiaalivalmistajiin. Yritykset maksavat suunnittelijan matkakustannukset.

Toisessa vaiheessa kilpailijoiden toivotaan kehittävän suunnitelmia eteenpäin muotoilullisesti sekä materiaalin kestävän käytön, valmistettavuuden ja käytettävyyden kannalta. Eli tuote tulee kehittää toimeksiantavan yrityksen tuotantoteknologiaan soveltuvaksi.

 

Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailijoilla on oikeus tehdä kilpailuohjelmaa koskevia kysymyksiä. Kaikki kilpailua koskevat kysymykset tulee toimittaa sähköpostilla 31.1.2020 mennessä osoitteeseen suomalainenhuonekalu@puuteollisuus.fi. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan kilpailun kotisivuilla. www.puuteollisuusyrittajat.fi/suomalainenhuonekalu Kilpailun asiamiehenä toimii Petri Pajumäki.

Usein kysytyt kysymykset - sivu vastaa kilpailun aikana tulleisiin kysymyksiin. 

Kilpailuehdotusten palautus

Kilpailun järjestäjä ei palauta valitsematta jääneitä ehdotuksia. Kilpailun järjestäjä sitoutuu tuhoamaan sähköisesti toimitetut kilpailuehdotukset kilpailun jälkeen kahden kuukauden kuluessa kilpailun päättymisestä. Kilpailun järjestäjällä eikä mukana olevilla yrityksillä ole oikeutta hyödyntää sähköisiä kilpailuehdotuksia.

 

Suunnittelutoimeksiannot

Kilpailussa on mukana 21 kotimaista yritystä, joista suurin osa valmistaa tuotteensa Suomessa. Yritykset ovat: Finsoffat Oy, Hkt Seppänen Oy, MadebyChoice Oy, Lepo Product Oy, Aitokaluste Oy, Pedro Oy, Järvi-Z Oy, Hakola Huonekalu Oy, Metallituote Summanen Oy, Hkv Jouko Haapala Oy, Rintaluoma Oy, Niemen Tehtaat Oy, Interface Oy, Eimi Kaluste Oy, Piiroinen Oy, Puulon Oy, Martela Oy, Heinolan Vesileikkaus Oy, Luottopuu Oy, Soft-Kaluste Oy)

 1. Suunnittelutoimeksianto 1 Finsoffat Oy
 2. Suunnittelutoimeksianto 2 Hkt Seppänen Oy
 3. Suunnittelutoimeksianto 3 Made by Choice Oy
 4. Suunnittelutoimeksianto 4 Lepo Product Oy
 5. Suunnittelutoimeksianto 5 Aitokaluste Oy
 6. Suunnittelutoimeksianto 6 Pedro
 7. Suunnittelutoimeksianto 7 Järvi-Z Oy
 8. Suunnittelutoimeksianto 8 Tetrimäki Oy
 9. Suunnittelutoimeksianto 9 Hakola Huonekalu Oy
 10. Suunnittelutoimeksianto 10 Summanen Oy
 11. Suunnittelutoimeksianto 11 Hkv Jouko Haapala Oy
 12. Suunnittelutoimeksianto 12 Rintaluoma Oy
 13. Suunnittelutoimeksianto 13 Niemen Tehtaat Oy
 14. Suunnittelutoimeksianto 14 Interface Oy
 15. Suunnittelutoimeksianto 15 Eimi Kaluste Oy
 16. Suunnittelutoimeksianto 16 Piiroinen Oy
 17. Suunnittelutoimeksianto 17 Puulon Oy
 18. Suunnittelutoimeksianto 18 Martela Oy
 19. Suunnittelutoimeksianto 19 Heinolan Vesileikkaus Oy
 20. Suunnittelutoimeksianto 20 Luottopuu Oy
 21. Suunnittelutoimeksianto 21 Soft-Kaluste Oy

 

  KILPAILUSSA MUKANA OLEVAT YRITYKSET.

 
 
KILPAILUN SÄÄNNÖTPALAA ETUSIVULLE