Jaostotoiminta

Puuteollisuusyrittäjät ry:n jäsenpalveluiden tärkeänä osana on toimialakohtaisten jaostotoiminnan organisointi.  Toimivia jaostoja ovat höyläämö-, huonekalu-, kiintokaluste-, ikkuna ja ovi- ja erikoiskalustejaostot. Jaostot kokoontuvat tarpeen vaatiessa eri puolilla Suomea joko jäsenyrityksissä tai yritysvierailukohteissa.

Toimenpiteitä

Koska eri jaoksilla on omat erikoispiirteensä, toimenpiteet vaihtelevat hyvinkin paljon. Jaostokohtaiset toimenpiteet löytyvät alla olevista jaostojen omilta alasivuilta.

Jaostot:

 

Jaa artikkeli: