Puutuoteportaalin rekisteröintisivu

Ilmoittamalla yrityksenne tiedot tällä sivulla ne päätyvät Puutuoteportaalin tietokantaan eli tänne:
https://www.puuteollisuusyrittajat.fi/haku tai www.puutuoteportaali.fi

Ilmoittaessanne tietonne miettikää miten kuvaatte yrityksenne mahdollisimman kattavasti.