Erikoiskalustejaosto

Toiminta

Erikoiskalustejaosto on kokoontunut tarpeen vaatiessa. Erikoiskalustejaostoon kuuluvien yritysten keskuudessa tehdään joka toinen kuukausi tilauskantakysely. Kyselyn tuloksia verrataan neljän (4) aikaisemman vuoden kyseisen kuukauden tilauskantoihin. Näin saadaan hyvää vertailutietoa suhdanteiden muutoksista.

Viimeisimpänä toimeksiantona kuului mm. SisäRYL:n kehittäminen arkkitehtien ja sisustusarkkitehtien ohjeistamiseksi yhteistyössä. Tämä työ tehtiin Rakennustietosäätiö RT:n kanssa.